تفاوت بین سافت استارت و اینورتر

تفاوت بین سافت استارت و اینورتر

سافت استارت همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برا...

ادامه مطلب